Fiets van de zaak een goed idee?

Wanneer u uw werknemers een fiets van de zaak wilt geven, moet u de fiscale consequenties goed in de gaten houden.

Wanneer u niet met de werkkostenregeling (WKR) meedoet, is bijvoorbeeld van belang of u aan de voorwaarden van de fietsregeling voldoet. Voldoet u aan die regels, dan is de fiets van de zaak belastingvrij. Is de fietsregeling niet van toepassing, dan is het verstrekken van de fiets belast, maar mag u de werknemer wel belastingvrij € 0,19 per zakelijker kilometer betalen.

De voorwaarden voor de fietsregeling zijn (2013):

  • De fiets is niet duurder dan € 749. Is de fiets duurder, dan wordt het surplus aangemerkt als loon.
  • De werknemer gebruikt de fiets op meer dan de helft van de dagen dat hij naar het werk reist.
  • De werkgever heeft in het desbetreffende kalenderjaar en de twee voorafgaande kalenderjaren geen fiets vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld. Wordt de fiets in termijnen vergoed, dan begint deze driejaarstermijn bij de eerste vergoeding.

Past u als werkgever de WKR toe, dan hebt u niets met de fietsregeling te maken. U moet in dat geval de factuurwaarde of de waarde in het economische verkeer (de verkoopwaarde) van de fiets belasten als loon. U mag er echter ook voor kiezen om dit bedrag als eindheffingsloon onder te brengen in de vrije ruimte.