Aanpassing heffingskorting en arbeidskorting in 2014.

Het kabinet wil het volgend jaar aantrekkelijker maken om te werken. Om dat te bereiken gaat de arbeidskorting met € 250 omhoog. De arbeidskorting is een percentage van het inkomen en bedraagt nu maximaal € 1.723. Een werknemer bereikt deze maximale arbeidskorting bij een inkomen van meer dan € 18.502 en maximaal € 40.248. Deze maximale arbeidskorting gaat volgend jaar stijgen naar € 1.973. Voor hoge inkomens gaat het kabinet echter wel de arbeidskorting verlagen. Op dit moment krijgt een werknemer bij een inkomen boven de € 69.573 een arbeidskorting van € 550. Het kabinet vindt dat te hoog en verlaagt de arbeidskorting voor deze hoge inkomens naar € 250.

Ook komt er volgend jaar een inkomensafhankelijke algemene heffingskorting. Nu is de algemene heffingskorting een vast bedrag van € 2.001. Deze algemene heffingskorting gaat dalen bij een inkomen boven de € 20.935. Op Prinsjesdag worden de exacte plannen bekendgemaakt.