ZZp-er in de zorg. Bent u wel ondernemer?

Bent u zzp’er en werkt u in de zorg? Dan hebt u te maken met allerlei fiscale valkuilen. Wanneer u wordt ingehuurd via een zorginstelling, is het bijvoorbeeld maar de vraag of u ondernemer bent. Dit omdat voor fiscaal ondernemerschap meer dan één opdrachtgever wordt vereist. Om dit probleem op te lossen, heeft de overheid nu een standaardcontract (een raamovereenkomst) opgesteld dat u mag gebruiken wanneer u contracten afsluit met uw opdrachtgever(s). Biedt deze raamovereenkomst u werkelijk meer zekerheid? Wij vragen het ons af. Uiteraard is het een pre wanneer u een door de overheid gemaakt standaardcontract gebruikt. Let echter wel op de ‘kleine lettertjes’. Zo staat er bijvoorbeeld in de raamovereenkomst dat u van mening bent dat u aan de fiscale eisen voor het ondernemerschap voldoet. U dient dit dus zelf na te gaan, de overeenkomst biedt u wat dat betreft geen garantie. Daarnaast staat er in de overeenkomst dat u en uw opdrachtgever van mening zijn dat u zelfstandig bent, en dus niet in dienst bij de opdrachtgever. Deze woorden zeggen op zich echter niet zo veel. De Belastingdienst zal altijd kijken naar de feitelijke situatie. Wijst de feitelijke situatie er op dat u in dienst bent bij uw opdrachtgever? Dan biedt de tekst van deze overeenkomst dus geen enkel soelaas. Kortom, het is fijn dat de raamovereenkomst er is, maar u bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de fiscale regels.

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties/2015/03/24/raamovereenkomst-zorginstelling-zorgverlener.html