Zelfstandigenaftrek onder vuur?

Het CBP heeft onderzoek gedaan naar, onder meer, de zelfstandigenaftrek. Zij komen daarbij tot de conclusie dat deze zelfstandigenaftrek van uit de overheid gezien eigenlijk geen nut heeft. De aftrek zou moeten worden omgevormd tot een specifieke aftrekpost voor langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten, werkloze ouderen en laagproductieven. Betekent dit nu dat u voor uw zelfstandigenaftrek moet vrezen? Wij hebben uiteraard geen glazen bol, maar we denken dat de zelfstandigenaftrek ook voor u blijft bestaan. Wij zien meer in de oplossing die het FNV als alternatief aandraagt: het omvormen van de zelfstandigenaftrek van een urenaftrek naar een winstaftrek. Nu moet u nog minimaal 1.225 uur per jaar werken om voor deze aftrekpost van € 7.280 in aanmerking te komen. Het maakt daarbij niet meer uit of u met al deze uren veel winst maakt, of niet. Mogelijk kijkt men straks niet meer naar de uren, maar naar de winst. Wie weet hoeft u dan in de toekomst uw uren alleen nog maar voor u zelf bij te houden, en niet voor de Belastingdienst.
Kortom, volgens ons hoeft u nog niet te vrezen voor uw zelfstandigenaftrek.