Wet Werk en Zekerheid komt er aan!

Eerder deze week heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen. Hieronder een overzicht van de consequenties:

Per 1 januari 2015

 • U mag geen proeftijd meer opnemen in een tijdelijk contract van zes maanden of korter.
 • Werknemers met een contract van zes maanden of langer moet u uiterlijk een maand van tevoren schriftelijk laten weten of u het contract gaat verlengen en zo ja, onder welke voorwaarden.
 • U bent sneller verplicht tot loondoorbetaling bij oproepkrachten.

Per 1 juli 2015

 • Een werknemer heeft straks al na twee jaar (of drie tijdelijke contracten) recht op een vast dienstverband.
 • De afkoelingsperiode om (na 2 jaar) opnieuw een tijdelijk contract aan te gaan, wordt 6 maanden (is nu 3 maanden)
 • Oproepcontracten kunnen maximaal 6 maanden worden gebruikt (er was geen beperking)
 • Ontslagprocedures vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurend ziekteverzuim lopen straks via het UWV. Voor ontslag vanwege persoonlijke redenen of een verstoorde arbeidsrelatie kunt u een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter.
 • U moet aan werknemers die uit dienst treden en een dienstverband van twee jaar of langer hebben gehad (ook als dat tijdelijke contracten waren) een transitievergoeding betalen.
 • Ontslagvergoeding wordt gemaximeerd op € 75.000.
 • Er komt een wettelijk scholingsrecht voor werknemers.

Per 1 januari 2016

 • De maximale duur van de WW-uitkering wordt geleidelijk verkort van 38 naar 24 maanden.