Werkkostenregeling jaar uitgesteld.

Als werkgever mag u op dit moment kiezen of u de werkkostenregeling (WKR) of de ‘normale’ regels voor het belasten van vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel toepast. Na 2013 was u echter verplicht om deze – soms redelijk ingewikkelde – regeling toe te passen. Dat nog niet iedereen overtuigd is van het nut van deze regeling is af te leiden uit het feit dat slechts 20% van de werkgevers deze regeling in 2012 heeft toegepast.

De staatssecretaris heeft beloofd om de WKR te vereenvoudigen. Zo denkt hij onder meer na over een vereenvoudiging van de administratieve lasten. Daarnaast wil hij een aantal verschillende, en soms verwarrende eisen, mogelijk vervangen door een noodzakelijkheidscriterium. Is iets noodzakelijk voor de dienstbetrekking? Dan zou u het bij toepassing van dit nieuwe criterium belastingvrij mogen verstrekken of vergoeden aan uw personeel.

Uiteraard houden wij deze aanpassingen nauwlettend voor u in de gaten en helpen wij u graag met het maken van een keuze. Voor de twijfelaars onder u hebben wij goed nieuws: de staatssecretaris heeft aangekondigd dat u ook in 2014 nog mag kiezen tussen de WKR en de ‘normale’ regels. U hoeft nu pas per 1 januari 2015 definitief over te gaan op de WKR.