Wat betekent Prinsjesdag 2012 voor u?

Zoals u weet, was het vorige week Prinsjesdag. Wat gaat er volgend jaar voor u veranderen? Als alle plannen door het nieuwe kabinet worden overgenomen, komen er ingrijpende wijzigingen op onder meer het gebied van de woon-werkkilometers en de hypotheekrente.

Hypotheekrente
Volgend jaar is uw hypotheekrente alleen nog maar aftrekbaar wanneer u deze hypotheek in maximaal 30 jaar aflost. Deze aflossing moet ook minimaal annuïtair zijn. Daarnaast wordt de aan de hypotheek gekoppelde kapitaalverzekering verhuisd naar box 3. Dit betekent dat u belasting (maximaal 1,2%) gaat betalen over de hoogte van deze spaarpot.

Maar wees gerust, wanneer u uw huidige hypotheek niet verhoogd en/of uw hypotheek niet verhoogd, heeft u geen last van deze regeling. En, wanneer u uw hypotheek wel verhoogd, geldt deze nieuwe maatregel alleen voor het verhoogde deel. Bent u van plan om een nieuwe hypotheek te sluiten of uw hypotheek te verhogen en heeft u geen zin aan deze beperkingen? Sluit hem dan af voor 1 januari a.s.

Woon-werkkilometers
Over de zogenoemde forensentax is veel te doen. Nu mag u nog belastingvrij € 0,19 per kilometer ontvangen voor uw woon-werkkilometers. Volgend jaar mag dat alleen nog maar voor uw zakelijke kilometers. Hanteert u als werkgever de werkkostenregeling? Dan mag u deze vergoeding desgewenst onderbrengen in uw vrije ruimte. Mocht u willen stoppen met het vergoeden van woon-werkkilometers aan uw personeel, kijk dan eerst even of dit wel mag volgens het arbeidscontract of de van toepassing zijnde cao.

Er is voor bepaalde gevallen wel een overgangsregeling in het leven geroepen. Had u bijvoorbeeld op 24 mei jl. al een ov-abonnement? Dan is de kans groot dat u deze extra belasting voorlopig niet hoeft te betalen.

De tekst van dit wetsvoorstel suggereert dat ook voor de auto van de zaak de woon-werkkilometers in het vervolg privé zijn. Hebt u nu nog geen bijtelling vanwege uw lage aantal privékilometers? Dan kan het zijn dat u volgend jaar alsnog te maken krijgt met deze bijtelling omdat u door de woon-werkkilometers veel eerder het maximale aantal van 500 kilometers haalt.

Had u voor 25 mei jl. al een verklaring geen privégebruik of een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik? Dan is er onder meer voor u een overgangsregeling. U hoeft onder voorwaarden maar een kwart van uw bijtelling te betalen tot 1 januari 2017.

Wilt u meer weten over Prinsjesdag en/of de hiervoor omschreven regelingen? Uw CijferMeester brengt u graag op de hoogte!