Wanneer hebt u een bron van inkomen (en kunt u kosten aftrekken)?

Grofweg kunt u kosten aftrekken, wanneer u een zogenoemde bron van inkomen hebt. We hebben het daarbij in dit geval over winst uit onderneming.

•  Er moet een verband bestaan tussen de inkomsten en de bron.

•  U moet deelnemen aan het economisch verkeer. Dat wil zeggen dat er geen sprake moet zijn van een privéhandeling of hobby. Verdient u iets met uw hobby, dan is dat dus meestal niet belast, maar dan kunt u de kosten ook niet aftrekken.

•  U moet voordeel beogen. Ofwel: u moet de bedoeling hebben om winst te maken. Het gaat dus niet om een vriendendienst. Nu kan iedereen natuurlijk wil zeggen dat hij/zij de bedoeling heeft om winst te maken, maar daarbij moet u ook voldoen aan de volgende eis:

•  U moet het voordeel ook redelijkerwijs kunnen verwachten. Is het vooraf al duidelijk dat uw activiteiten nooit winst op zullen leveren, dan is er dus waarschijnlijk geen sprake van een bron van inkomen.

Wij helpen u graag bij het antwoord op de vraag of u een bron van inkomen heeft.