Vrijstelling bedrijfsopvolging is geen discriminatie?

Wanneer u uw onderneming schenkt aan uw bedrijfsopvolger, of wanneer u deze nalaat aan uw erfgenamen, krijgt de bedrijfsopvolger een forse korting op de schenk- of erfbelasting. Natuurlijk zijn daar de nodige voorwaarden aan verbonden, maar deze vrijstelling bedraagt dan ook een miljoen euro plus een groot deel van het restant.
De rechter in Breda heeft geoordeeld dat niet alleen ondernemers, maar mogelijk ook particulieren, recht hebben op deze vrijstelling. Dit omdat er anders sprake zou zijn van discriminatie. Vorige week heeft de rechter in hoger beroep echter bepaald dat deze voordelige regeling alleen voor ondernemers geldt. Hoe de hoogste rechter (de Hoge Raad) hier over denkt, weten we nog niet. Oordeelt deze dat er wel sprake is van discriminatie, dan betekent dit dat u een kans heeft om de door u betaalde erf- of schenkbelasting terug te krijgen van de Belastingdienst.

Wij hebben dan ook namens veel cliënten een bezwaarschrift tegen deze aanslag ingediend. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van het vervolg van deze procedure.

Bron: Hof Den Bosch 18 april 2013, nr. 12/00496, LJN: BZ7841