Versnelde verhoging AOW-leeftijd een feit.

Op 2 juni 2015 nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel “Versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd” aan. Vanaf 2016 gaat de AOW-leeftijd geleidelijk omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Daarna vindt koppeling plaats aan de stijging van de levensverwachting.

Meer weten? zoek een Vestiging bij u in de buurt.

Versnelde verhoging AOW

De Tweede Kamer stemde op 26 maart in met de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Dit wetsvoorstel wijzigt de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP). Het wetsvoorstel geeft uitvoering aan het regeerakkoord van het Kabinet Rutte II. Daarin is opgenomen dat de AOW-leeftijd vanaf 2016 geleidelijk wordt verhoogd naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021 en vervolgens gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting. Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

U bent geboren:U krijgt AOW in:Uw leeftijd als uw AOW-uitkering ingaat, is:
na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950201565 + 3 maanden
na 30 september 1950 en voor 1 augustus 1951201665 + 6 maanden
na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952201765 + 9 maanden
na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953201866
na 31 december 1952 en voor 1 september 1953201966 + 4 maanden
na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954202066 + 8 maanden
na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955202167
Let op: bent u geboren op of na 1 januari 1955? Dan is uw AOW-leeftijd minimaal 67 jaar. Later wordt bekend wanneer u precies AOW krijgt. Vanaf 2022 hangt de AOW-leeftijd af van de gemiddelde levensverwachting. U weet 5 jaar van te voren wanneer u AOW krijgt.

Overbruggingsperiode

Voor iemand die geboren is op 1 januari 1955 (op 1 januari 2015 60 jaar) zal de AOW tenminste zes maanden later ingaan dan nu. Volgens de huidige wetgeving zou zijn AOW namelijk ingaan op 66 jaar en zes maanden. Volgens de versnelde opbouw wordt de AOW-ingangsdatum voor hem tenminste 67 jaar. En met ingang van 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Voor een gehuwde AOW-er betekent dit een overbrugging van bijna € 5.000. Een ongehuwde moet hierdoor bijna € 10.000 overbruggen. Voor deze extra overbruggingsperiode heeft die 60-plusser minder dan vijf jaar om voor te sparen!