Verliesverrekening

Verliesverrekening

Zoals u wellicht weet, zijn de regels rondom verliesverrekening wat verruimd in verband met de crisis. U kunt het verlies uit een bepaald jaar onder voorwaarden verrekenen met de winst van drie voorafgaande jaren. De staatssecretaris heeft deze mogelijkheid onlangs nader toegelicht en wat versoepeld.

Er is bijvoorbeeld een goedkeuring voor ondernemers die zich vergist hebben bij de keuze voor deze faciliteit en er is in zeer bijzondere gevallen een verlenging van de keuzetermijn. Stel u hebt geen gebruik gemaakt van de ruime verliesverrekeningsmogelijkheid omdat u nog in afwachting was van een rechtszaak, of u hebt voor de verliesverrekening gekozen, terwijl u hierdoor helemaal geen belasting hebt terug ontvangen. In deze en in andere gevallen kunt u door deze versoepeling mogelijk alsnog uw voordeel behalen. Hoog tijd om de (on)mogelijkheden door te nemen met uw CijferMeester.

Bron: besluit MvF 16 juli 2014, nr. BLKB2014/362M