Uitstel Wet Werk en Zekerheid.

Minister Asscher heeft besloten de inwerkingtreding van het wetsvoorstel een half jaar uit te stellen. De eerste maatregelen m.b.t. flexibele arbeid (o.a. proeftijd, concurrentiebeding, aanzegtermijn) die zouden ingaan op 1 juli 2014 gaan dus pas in op 1 januari 2015. De reden hiervoor is dat er volgens de Eerste Kamer onvoldoende tijd was om alle werkgevers goed te kunnen informeren over de wijzigingen.