Tijdelijk extra afschrijvingsvoordeel voor ondernemers.

Ondernemers (eenmanszaak, bv, et cetera) mogen vanaf 1 juli hun investeringen willekeurig afschrijven tot 50%. Deze tijdelijke crisisfaciliteit geldt voor investeringen die gedaan worden tussen 1 juli 2013 en 1 januari 2014. De investeringen moeten voor 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen, anders wordt de faciliteit teruggenomen.

Door deze tijdelijke faciliteit kunt u uw belastinggeld eerder terugkrijgen van de Belastingdienst. De staatssecretaris hoopt u als ondernemer hiermee een extra steuntje in de rug te geven.