Te weinig belasting betalen wordt duurder?

Per 1 januari 2014 gaat er een nieuwe regeling gelden voor het bepalen van de hoogte van de belasting- en invorderingsrente. De belastingrente voor de VPB gaat namelijk niet langer aansluiten bij de wettelijke rente voor niet-handelstransacties, maar bij de wettelijke rente voor handelstransacties. Het kabinet heeft hiervoor gekozen omdat in het handelsverkeer hogere percentages gelden dan in het niet-handelsverkeer. Voor de overige belastingen en de invorderingsrente blijft de wettelijke rente voor niet handelstransacties bepalend. Daarnaast gaat er een ondergrens gelden voor beide rentepercentages. Voor de belastingrente voor de VPB geldt per 1 januari 2014 een ondergrens van 8 %! De belastingrente voor de overige belastingen en de invorderingsrente krijgen een lagere ondergrens van 4 %. Hierdoor wordt het dus duurder als u te weinig belasting betaalt. De belastingrente stijgt namelijk in alle gevallen per 2014.

De rente betaalt uw bedrijf over de te weinig betaalde belasting. Bij naheffingsaanslagen loonheffingen en BTW (aangiftebelastingen) betaalt u belastingrente over de te laat betaalde belasting. De termijn begint dan te lopen vanaf de dag volgend op het jaar waarop de naheffingsaanslag betrekking heeft.

Zorg dat u de aangifte- en betalingstermijnen goed op een rijtje heeft. U voorkomt zo het betalen van belastingrente.