Revolutionaire uitspraak:

Ondernemersvrijstelling schenk- en erfbelasting ook van toepassing op particulier en beleggingsvermogen?

De Rechtbank in Breda heeft onlangs aangegeven dat er bij de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling – ook wel BOR of BOF genoemd – sprake is van discriminatie. Dit omdat deze regeling wel geldt voor ondernemingsvermogen, maar niet voor ander vermogen. In een grijs verleden heeft de staatssecretaris namelijk verklaart dat een 100% vrijstelling (zoals nu deels geldt) een ongelijke behandeling van gelijke gevallen kan opleveren.

Deze revolutionaire uitspraak kan de schatkist veel geld kosten. In het uiterste geval zou dit namelijk kunnen betekenen dat elke schenking of vererving tot iets meer dan € 1.000.000 vrijgesteld is van belastingheffing en niet alleen de schenking of vererving die voldoet aan de voorwaarden van de bedrijfsopvolgingsregeling. Het is daarom te verwachten  dat de inspecteur in hoger beroep gaat, bovendien staat ons mogelijk een wetswijziging te wachten om de faciliteit te beperken. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een vrijstelling van minder dan 100% bij bedrijfsopvolgingen die wel aan de voorwaarden voldoen.

Bent u bezig met (het plannen van) een bedrijfsopvolging, een schenking of een erfenis? Onderneem dan nu al vast actie om te voorkomen dat u mogelijk te laat bent. U kunt daarbij denken aan het indienen van een bezwaarschrift of het vervroegen van een bedrijfsopvolging. Hebt u al een bezwaar- of beroepschrift ingediend? Vul dit dan aan met een verwijzing naar de huidige rechtszaak. Uiteraard zijn wij u hierbij graag van dienst.