Premiekorting voor jongere werknemers.

Wanneer u vanaf 1 januari a.s. jongere werknemers in dienst neemt, hebt u mogelijk twee jaar lang recht op een extra premiekorting.  Neemt u de jongere in oktober 2014 in dienst, dan krijgt u dus tot oktober 2016 korting.

Uiteraard zijn er de nodige voorwaarden aan deze regeling verbonden. Zo moet het gaan om jongeren van 18 tot 27 jaar die uit een WW- of bijstandsituatie komen. U moet de jongere minimaal een halfjaar contract aanbieden en het moet gaan om een contract van minimaal 32 uur per week.

Hoewel de regeling officieel pas per 1 juli a.s. ingaat, is deze waarschijnlijk ook van toepassing op jongeren die u vanaf 1 januari in dienst neemt. De regeling loopt tot en met 2015.

Bron: Belastingplan 2014, Derde nota van wijziging, 33 752