MKB winstvrijstelling omhoog.

Hoewel er stringente regels zijn voor het bepalen van het kalenderjaar waarin winst moet worden genomen, zijn er in de praktijk wel mogelijkheden om hierin te optimaliseren (bijv. bij het vrijvallen van reserves). Nu de mkb-winstvrijstelling in 2013 stijgt van 12 % naar 14 % kan het voordelig zijn om in bepaalde gevallen winst pas te laten ontstaan in 2013. Wilt u de mogelijkheden voor uw situatie verkennen? Neem dan contact op met uw CijferMeester.