Maak optimaal gebruik van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Het einde van het jaar nadert weer. Het is nu verstandig om in uw boekhouding te kijken naar de bedragen die u in 2012 reeds hebt geïnvesteerd. Indien u meer dan € 2200 investeert, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. U mag dan 28 % van het investeringsbedrag aftrekken van uw winst. Heeft u wel geïnvesteerd maar minder dan € 2200? In dat geval is het wellicht verstandig om geplande investeringen in 2013 reeds dit jaar te doen.

Heeft u nog niets of weinig geïnvesteerd en wilt u vóór 31 december nog een investering doen waarna u nog steeds in totaal minder dan € 2200 investeert in 2012? In dat geval kan het fiscaal gunstiger zijn om de investering pas na 1 januari 2013 te doen.

Geen situatie is gelijk. Als u twijfelt over wat u moet doen, dan kunt u hiervoor uiteraard terecht bij uw CijferMeester voor advies. U betaalt hier niets extra voor want onze advisering is immers begrepen in het met u overeengekomen maandtarief. Wellicht komen in dat gesprek dan ook nog andere onderwerpen aan de orde waardoor u uw belastingdruk kunt optimaliseren.