Levenslooptegoed opnemen of niet?

Sinds 1 januari mag uw werknemer bepalen wat hij (of zij) met zijn levensloop tegoed doet. Hij hoeft het dus niet aan een sabbatical of ander verlof te besteden.

Had uw werknemer op 31 december 2011 inclusief rente al minimaal € 3.000 op zijn levenslooprekening staan? Dan mag hij tot en met 2021 doorsparen. Hij mag er ook voor kiezen om het tegoed vrij te laten vallen. Over het vrijgevallen bedrag is het ‘normale’ tarief van maximaal 52% verschuldigd. Wanneer de werknemer het tegoed in 2013 in een keer laat vrijvallen kan hij van een tijdelijke vrijstelling gebruik maken. Deze vrijstelling bedraagt 20% van het tegoed dat hij op 31 december 2011 op zijn levenslooprekening had staan. Of het voordelig is om in een keer af te rekenen mét korting, of op termijn zonder korting hangt af van de rentestand, het geldende belastingtarief, zijn box 3 vermogen en de termijn waarop de werknemer het saldo nodig denkt te hebben. Wanneer u daar prijs op stelt, maken wij graag een berekening van de vermoedelijke geschatte besparing. U kunt uw werknemer daarmee beter begeleiden bij de keuze tussen het laten vrijvallen of het voortzetten van de rekening.

Had uw werknemer op 31 december 2011 minder dan € 3.000 op zijn rekening hebben staan? Dan mag hij niet doorsparen. Zijn totale tegoed valt vrij in 2013. Hij hoeft niet over het totale bedrag belasting te betalen: 20% van het saldo van eind 2011 is namelijk ook voor hem vrijgesteld.