Let er op dat facturen aan de eisen voldoen.

Onlangs heeft het Hof van Justitie een arrest gewezen met betrekking tot aftrek van btw en onjuiste facturen. Het arrest benadrukt het belang van een goede factuur voor de btw-aftrek. Uit het arrest volgt namelijk dat een onvolledige factuur de aftrek van inkoop-btw verhindert bij de afnemer. Tevens volgt uit het arrest dat de belastingdienst de prestatieverrichter in dat geval geen op aangifte voldane btw hoeft terug te geven.

Hoewel in de Nederlandse praktijk is goedgekeurd dat aftrek is toegestaan als sprake is van lichte gebreken, benadrukken wij het belang van een juiste btw-factuur om te voorkomen dat aftrek van btw door de belastingdienst wordt geweigerd.

Hieronder treft u aan de eisen waaraan een factuur moet voldoen. Check niet alleen uw eigen sjalbloon voor verkoopfacturen, maar toets dus ook de door u ontvangen inkoopfacturen hierop!

U vermeldt op uw facturen altijd minimaal de volgende basisgegevens:

 • uw naam, adres en btw-nummer
 • uw KvK-nummer
 • een uniek volgnummer
 • de datum waarop de factuur gemaakt is
 • de naam en het adres van uw afnemer
 • de datum waarop, of het tijdvak waarin de goederen of diensten zijn geleverd
 • het aantal geleverde goederen of diensten
 • een omschrijving van de goederen of diensten die u hebt geleverd
 • het btw-tarief dat u in rekening brengt
 • het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw
 • het btw-bedrag