Lening onderneming kind

Lening onderneming kind

Lening onderneming kind

Lening onderneming kind, soms draagt de belastingdienst een steentje bij wanneer u geld heeft geleend aan de onderneming van uw kind, en uw kind kan deze lening niet meer terugbetalen. Wanneer er sprake is van een zogenoemde ‘ongebruikelijke terbeschikkingstelling’, mag u het geleende bedrag onder voorwaarden aftrekken van uw eigen belastbare inkomen. De rechter heeft dit onlangs weer bevestigd in een zaak waarbij ouders in de jaren 2003 tot en met 2011 gelden verstrekt aan de onderneming van hun zoon. De zoon zelf had onvoldoende middelen en kon geen financiering krijgen bij zijn bank. Van deze leningen waren geen overeenkomsten opgemaakt.

Hoewel de inspecteur van mening was dat het hier om een schenking van ouders aan kind ging, is de rechter van mening dat in deze zaak sprake is van een ‘ongebruikelijke terbeschikkingstelling’. Gevolg is dat beide ouders gebruik mogen maken van een aftrekpost van ruim € 44.000.

Bron:

ECLI:NL:RBZWB:2014:1358 (Rechtbank Zeeland-West Brabant 27 februari jl.)

Artikel 3.91 IB