Langere tijd geen winst? Dan ook geen ondernemersfaciliteiten, ook al bent u arbeidsongeschikt.

Om gebruik te kunnen maken van de ondernemersfaciliteiten (zelfstandigenaftrek, ondernemerswinstbelasting, kostenaftrek etc.) moet u ondernemer zijn. Voor het zijn van ondernemer is onder meer van belang dat u de bedoeling heeft om winst te gaan maken, en dat er ook zicht op is dat u die winst ooit gaat maken. Dit geldt voor elke ondernemer, ook wanneer de ondernemer arbeidsongeschikt is, zo heeft de rechter onlangs bevestigd.

In die zaak gaat het om een gedeeltelijk arbeidsongeschikte kunstenaar. Deze kunstenaar ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering en besteed daarnaast een dag per week aan zijn bedrijf. Hoewel hij ongetwijfeld zijn best doet, is het hem de afgelopen tien jaar niet gelukt om uit de kosten te komen, hij draait elk jaar verlies. De inspecteur weigert daarom zijn zakelijke kostenaftrek. Volgens de kunstenaar is dit niet terecht, omdat aan een arbeidsongeschikte ondernemer niet de eis mag worden gesteld dat hij winst maakt, dit doen de andere overheidsinstanties volgens hem namelijk ook niet. Hij procedeert tot aan de Hoge Raad, maar krijgt geen gelijk.

Lijdt u als ondernemer verlies, dan hoeft u zich niet direct zorgen te maken. Lijdt uw onderneming een aantal jaren achter elkaar verlies en ziet het er niet naar uit dat dit in de toekomst beter wordt? Dan is het tijd om contact op te nemen met uw adviseur. Samen met hem kunt u uw toekomstplannen en –verwachtingen bespreken en in de fiscaal meest gunstige banen leiden.