Investeringsinstelling Invest-NL in 2018 operationeel

Er komt in 2018 2,5 miljard euro beschikbaar voor innovatieve investeringen middels de investeringsinstelling Invest-NL.

De regering gaat investeringen stimuleren op terreinen waar Nederland nu kansen laat liggen. Daarvoor wordt de investeringsinstelling Invest-NL opgericht. Ondernemers kunnen bij één loket terecht voor risicokapitaal, garanties, exportkredietverzekeringen en internationale financieringsprogramma’s. Er komt 2,5 miljard euro beschikbaar om bijvoorbeeld risicovolle activiteiten te financieren rond thema’s als energie, verduurzaming, mobiliteit, voedsel en de digitalisering van de industrie. Ook maatschappelijke terreinen als zorg, veiligheid en onderwijs vallen binnen het blikveld van Invest-NL.

Durfkapitaal

Invest-NL gaat ook start-ups en scale-ups helpen. Dat zijn innovatieve bedrijven die zich nog in hun beginstadium bevinden of daar net uitgroeien, maar kapitaal nodig hebben voor verdere groei. Invest-NL kan durfkapitaal leveren door bijvoorbeeld een belang te nemen in een fonds dat investeert in dergelijke bedrijven. Ook kan Invest-NL zelf participeren in doorgroeiende bedrijven. Daarnaast gaat Invest-NL in binnen- en buitenland grote maatschappelijke projecten ontwikkelen en waar nodig meefinancieren. Begin 2018 moet Invest-NL operationeel zijn.

Invest-NL

Bron: Rijksoverheid