Inspecteur moet boete betalen ondanks fouten in bezwaarschrift.

Dient u een bezwaarschrift in bij de Belastingdienst, dan moet dat bezwaarschrift aan een aantal eisen voldoen. U mag het bezwaarschrift bijvoorbeeld eigenlijk niet per fax indienen, en ook moet in het bezwaarschrift staan waar u nu eigenlijk bezwaar tegen aantekent.

Houdt u zich niet aan de regels? Dan moet de inspecteur u vragen om deze fouten te herstellen. Laat hij niets van zich horen dan kan de inspecteur zelfs veroordeeld worden om u een dwangsom te betalen zolang hij nog geen uitspraak op uw bezwaarschrift heeft gegeven. Dit heeft de rechter in Leeuwarden onlangs beslist in een zaak tegen de Belastingdienst in Heerenveen. In die zaak krijgt de inspecteur alsnog zes weken de tijd om uitspraak op het bezwaarschrift te doen. Doet de inspecteur dat niet, dan moet hij een dwangsom van € 100 per dag betalen tot een maximum van maar liefst € 15.000.