Inlener aansprakelijk voor door uitzendbureau niet betaalde belastingen.

Huurt u uitzendkrachten in? Let er dan goed op met wie u in zee gaat. Wanneer het uitzendbureau haar belastingschulden niet betaald, kunt u door de Belastingdienst aansprakelijk worden gesteld voor de onbetaald gebleven loonbelasting. Hier kunt u alleen aan ontsnappen wanneer u zorgvuldig heeft gehandeld. Het aanvragen van een verklaring van goed betalingsgedrag bij de Belastingdienst is hiervoor niet voldoende. Deze verklaring ziet namelijk alleen op de situatie op het moment van afgifte en zegt niets over het betalingsgedrag van na die datum.