Het fiscale belang van een goede administratie.

Dat een goede administratie voor de dagelijkse gang van zaken bij uw onderneming van belang is, spreekt bijna voor zich. Maar wist u dat u hier ook veel fiscaal leed mee kunt voorkomen? Dat dit niet alleen speelt bij het opmaken van de aangifte merkt een ondernemer onlangs bij de rechter. Hij heeft zijn administratie niet goed voor elkaar. De inspecteur besluit daarom zelf maar de winst van het bedrijf te berekenen. De door de inspecteur berekende winst is fors hoger dan de door de ondernemer aangegeven winst. De ondernemer moet belasting betalen over deze hoge winst en is het daar niet mee eens. Volgens de inspecteur moet de ondernemer maar bewijzen dat zijn berekening niet klopt. De inspecteur keert de bewijslast om.

In deze zaak spelen twee onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn:

  1. Is het terecht dat de inspecteur de bewijslast omkeert zelf een winst bepaalt? En;
  2. Is de door de inspecteur berekende winst redelijk?

Omkering bewijslast
De inspecteur mag de bewijslast omkeren (en zelf een winst bepalen) wanneer u:

  • Uw administratie niet goed bijhoudt en/of uw administratie niet heeft bewaard; en
  • Uw winst of omzet sterk afwijkt van de winst of omzet in uw branche.

Daarnaast kan de inspecteur met een zogenoemde chi-kwadraattoets bekijken of uw boekhouding mogelijk niet klopt. Wanneer er bijvoorbeeld heel veel dezelfde eindcijfers worden gebruikt, is de statistische kans groot dat u uw boekhouding deels zelf verzonnen heeft.
Maar let op: de inspecteur moet met zwaarwegende argumenten komen om de rechter te overtuigen. Tot u eventueel bij de rechter komt, bent u echter afhankelijk van de inspecteur.

Wanneer de rechter, zoals in dit geval, oordeelt dat de bewijslast terecht is omgekeerd, komen we aan de beantwoording van de tweede vraag. De inspecteur mag weliswaar zelf uw winst berekenen (schatten), maar mag niet zo maar wat roepen. In deze zaak vindt de rechter dat de inspecteur zijn huiswerk niet goed heeft gedaan. De winst is volgens de rechter lager geweest. De ondernemer moet dus wel alsnog belasting betalen, maar veel minder dan de inspecteur had gewild.

Tip: Voorkom dit soort discussies met de inspecteur en zorg dat u uw administratie goed op orde heeft. Vanzelfsprekend helpen wij u daar graag bij.

Bron: Hof Arnhem, 27 maart 2012, 11/00538, LJN: BW1065