Herinvesteringsreserve: belastinguitstel bij verkoop.

Wanneer u als ondernemer een bedrijfsmiddel verkoopt, kunt u de belastingheffing over de boekwinst uitstellen. U stopt deze boekwinst dan in een herinvesteringsreserve (HIR). Deze HIR mag u – onder voorwaarden – laten staan zolang u van plan bent om voor de opbrengst een nieuw bedrijfsmiddel te kopen. Op die manier kunt u de belastingheffing meer dan drie jaar uitstellen. Koopt u binnen die tijd een nieuw bedrijfsmiddel, dan kunt u – wederom onder voorwaarden – de boekwinst afboeken op de boekwaarde van uw nieuwe bedrijfsmiddel. Doet u dat niet, dan betaalt u alsnog belasting over de boekwinst.

Is er een bedrijfsmiddel?

Een bedrijfsmiddel is, kortweg, een middel van enige waarde dat u langere tijd gebruikt in uw bedrijf, denk bijvoorbeeld aan een machine of pand. Verkoopt u dit kort na aanschaf, dan heeft u het niet langere tijd gebruikt en is er geen sprake van een bedrijfsmiddel maar van een voorraadartikel. Onlangs heeft de rechter uitspraak gedaan in een zaak waarbij een verhuurd pand kort na de aanschaf werd verkocht. De vraag is of het pand in dat geval wel een bedrijfsmiddel is. Is het een bedrijfsmiddel, dan kan de boekwinst in de HIR. Is het geen bedrijfsmiddel, dan moet er onmiddellijk belasting worden betaald. In deze zaak oordeelde de rechter dat er, ondanks de korte gebruiksduur, toch sprake was van een bedrijfsmiddel. Bij de aanschaf van het pand was de ondernemer namelijk helemaal niet van plan om het pand zo snel te verkopen. De koper melde zich blijkbaar eerst (kort) na de verkoop bij de ondernemer.

Verruiming spelregels HIR

De spelregels van de HIR zijn onlangs verruimd. Het is nu bijvoorbeeld ook mogelijk om, wanneer u een onderneming staakt, een deel van de bij deze staking gerealiseerde boekwinst mee te nemen naar een andere onderneming. In de nieuwe onderneming kunt u dan een HIR vormen voor de boekwinst op die andere onderneming. Daarnaast is het sinds ook toegestaan om in dat geval slechts een deel van de boekwinst onder te brengen in een HIR. De rest van de boekwinst kunt u dan bijvoorbeeld gebruiken om oude verliezen aan te zuiveren.

Kortom, de HIR is een interessant middel om belastingheffing te voorkomen of uit te stellen, maar kent ook veel haken en ogen. Laat u daarom goed adviseren.