Giftenaftrek.

Hogere giftenaftrek bv’s

Volgend jaar kunt u meer giften van uw vennootschapsbelasting aftrekken dan nu. Verschil is bijvoorbeeld dat er op dit ogenblik een drempel geldt van € 227. Komt u niet boven dat bedrag uit? Dan krijgt u dus geen giftenaftrek. Van deze drempel heeft u volgend jaar geen last meer. U kunt bij wijze van spreken een gift van € 1 aftrekken. Daarnaast wordt ook het maximale bedrag dat u kunt aftrekken fors opgeschroefd. Nu is uw giftenaftrek beperkt tot 10% van de winst van uw bv. Volgend jaar mag u maar liefst tot 50% van uw winst aftrekbare giften doen. Uiteraard staat het u vrij om meer te geven, maar het meerdere is niet aftrekbaar. Let op: het moet in alle gevallen wel gaan om giften aan door de Belastingdienst aangewezen instellingen.

Turbo aftrek voor giften aan de culturele sector

Nieuw is dat u volgend jaar voor giften aan musea, schouwburgen, theaters en andere culturele instellingen een zogenoemde multiplier mag gebruiken. Dit wordt ook wel de turbo aftrek genoemd. U mag uw gift dan vermenigvuldigen met de factor 1,5. Wel is het maximale giftenbedrag dat u zo mag vermenigvuldigen beperkt tot € 5.000. Het is overigens nog niet 100% zeker dat deze multiplier mag worden ingevoerd. Europa zou deze regeling bijvoorbeeld kunnen torpederen door te stellen dat er sprake is van ongeoorloofde staatssteun van de culturele sector.