Foutje van de fiscus in uw voordeel? Bedankt!

Onlangs is gebleken dat de Belastingdienst kostbare fouten heeft gemaakt bij de berekening van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas voor het jaar 2015. Wat is er aan de hand? Elk jaar krijgt een flink aantal werkgevers van de Belastingdienst een rekening voor deze premie toegezonden. De hoogte van deze premie is afhankelijk van een aantal zaken uit het verleden, zoals de hoogte van het door u uitbetaalde salaris.

Gemaakte fouten belastingdienst

Bij het berekenen van de premie voor het jaar 2015 blijkt een aantal fouten te zijn gemaakt. Zo heeft men de salarissen over het jaar 2013 niet altijd goed verwerkt. Wanneer u het salaris per vier weken betaalt, kan het zijn dat de Belastingdienst niet alle weken mee heeft genomen. Als gevolg daarvan is het door u in totaal betaalde salaris mogelijk te laag vastgesteld en bent u mogelijk in de verkeerde (lees: voor u meer voordelige) categorie ingedeeld.

Hoger loon vaststellen door de belastingdienst mag niet zomaar.

Wanneer dat bij u het geval is geweest, ontvangt u binnenkort een brief van de Belastingdienst. Maar let op: de Belastingdienst mag de door u te betalen premie niet zomaar hoger vaststellen. Dat mag alleen wanneer zij bij de berekening de juiste gegevens niet voorhanden hebben gehad of wanneer u zelf onjuiste gegevens heeft verstrekt. Is de onjuiste premie berekent terwijl de Belastingdienst alle juiste gegevens ter beschikking had? Dan is de kans groot dat de Belastingdienst geen recht heeft om u alsnog een hoger premiebedrag te laten betalen. Het is maar dat u het weet!

Wilt u liever wel het juiste premiebedrag betalen, dan staat het u natuurlijk volkomen vrij om dit vrijwillig te doen. Hebt u nog niets van de Belastingdienst vernomen? Dan kunt u desgewenst ook zelf contact met hen opnemen. Uiteraard zijn wij u hierbij graag behulpzaam.

Meer weten? zoek een Vestiging bij u in de buurt.