Er is meer aan de hand dan een gezondheidscrisis!

Virus

Terecht heeft iedereen veel aandacht voor de gezondheid van zichzelf en die van anderen. Het is niet anders dan logisch dat hier veel aandacht aan wordt gegeven in de media. Na de aankondigingen van de regering vorige week om ondernemers te compenseren én te ondersteunen met leenfaciliteiten / uitstel van betaling, is het echter stil geworden. Buiten het gezichtsveld van de media voltrekt zich echter wel een andere ramp in ondernemingsland.

Een voorbeeld van een willekeurige ondernemer:
Deze heeft een omzet van € 600.000; zijn inkopen zijn € 200.000; de salariskosten zijn ook € 200.000 en de indirecte kosten (bijv. huur van een pand) zijn € 150.000. Deze ondernemer verdient € 50.000 per jaar. De overheid wil nu bij een volledig omzetverlies 90 % van de brutoloonkosten vergoeden. Hoe pakt dit uit:

Indirecte kosten gedurende 3 maanden € 150.000 / 4 kwartalen =                                     €37.500
Loonkosten per kwartaal                                                                                                €50.000

Vergoeding overheid 3 maanden NOW regeling
= 90 % van brutoloonsom zijnde € 50.000 / 1,65 (=opslag werkgeverslasten)                -/-€ 27.000
Op te vangen vaste lasten door ondernemer                                                                  € 60.500

 

Om dit op te vangen kan uitstel van betaling worden aangevraagd en zijn er soepele leningvoorwaarden. Dit leidt echter wel tot schulden die moeten worden afgelost gedurende de 2 jaar daarna. Eerder stelde ik al dat de ondernemer € 50.000 per jaar verdient, wat neerkomt op ca. € 40.000 netto. Over 2 jaar gerekend is dat € 80.000 terwijl er € 60.500 moet worden terugbetaald aan financieringen. Dat betekent dat er netto € 812,50 per maand overblijft voor die ondernemer.

 

Er zullen dus meer maatregelen moeten volgen:

  • huurvrije periodes voor bedrijfspanden. De eigenaren van de panden kunnen dit vervolgens weer opvangen door corresponderende aflossingsvrije periodes te bedingen bij financiers;
  • door het laten vervallen van vakantietoeslaguitkeringen die in mei normaal gesproken zouden worden uitbetaald;
  • Grote bedrijven welke goede (liquiditeits)buffer hebben verzoeken om verkoopfacturen per omgaande te betalen (debiteuren) en openstaande inkoopfacturen (verlaat) te mogen betalen.

 

(omwille van de eenvoud zijn getallen sterk afgerond terwijl de representativiteit behouden is)