Eenmalige kosten inschrijven Handelsregister.

U bent verplicht om een nieuwe besloten vennootschap, naamloze vennootschap, eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma, stichting of vereniging in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Meestal zal de notaris deze inschrijving voor zijn rekening nemen. Voor een eenmanszaak moet u echter zelf langs bij de KvK.

Sinds 1 januari 2013 betaalt u echter geen jaarlijkse heffing meer voor de KvK. De PvdA, VVD en SP vonden het wel nodig om voor de inschrijving een vergoeding van € 50 te vragen. Hiervoor hebben de partijen een motie ingediend. Deze motie is aangenomen, omdat een ruime meerderheid akkoord is gegaan met het voorstel. Het inschrijfgeld is bedoeld als een soort van drempel en moet voorkomen dat ondernemers zich inschrijven zonder dat ze daar eerst goed over nagedacht hebben. Daarnaast gaat de KvK binnenkort ook starten met zogenoemde toetsingsgesprekken. Dit moet schijnzelfstandigheid en ondoordacht ondernemerschap tegengaan.