Een alternatief voor deeltijd WW.

Onze regering is vooralsnog niet van plan om deeltijd WW in te voeren. Toch zijn er wel mogelijkheden om een regeling te treffen met een soortgelijk effect.

In veel gevallen zien uw medewerkers ook dat het minder goed gaat met het bedrijf. Als deze periode langer aanhoudt dan kan het zijn dat medewerkers moeten vrezen voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst in verband met bedrijfseconomisch omstandigheden. Indien het aanbod van werk het toelaat zou u een beroep kunnen doen op de solidariteit onder uw medewerkers. Op basis van wederzijdse instemming komt u dan tot een deeltijdontslag. In dit geval is toetsing door het UWV niet aan de orde en ontstaat een uitkeringsrecht als het deeltijdontslag meer dan 5 uur bedraagt. Zo zou u bijv. aan alle medewerkers kunnen vragen 1 dag korter te gaan werken. Qua inkomen gaat de medewerker er dan slechts ca. 6 % op achteruit, terwijl men 20 % minder werkt. Let er wel op dat uw medewerkers ook aan de andere voorwaarden voor een WW-uitkering voldoen.

Men komt in aanmerking voor een WW-uitkering als:

  • bent verzekerd voor werkloosheid. Dit is meestal het geval als u de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt;
  • 5 uur of meer van uw arbeidsuren per week verliest en geen recht hebt op loon over die uren;
  • direct beschikbaar bent voor betaald werk;
  • in de periode voor de werkloosheid 26 van de 36 weken hebt gewerkt. Bent u musicus of artiest, dan geldt een aangepaste wekeneis.

niet door eigen schuld werkloos bent geworden. Als u zelf ontslag neemt, heeft u alleen in uitzonderingssituaties recht op een WW-uitkering.