Digitale diensten buitenland

Digitale diensten buitenland

Digitale diensten buitenland verlenen aan particulen, kunt u dit jaar nog ‚ gewoon’  Nederlandse btw in rekening brengen. Per 1 januari as wijzigt deze regeling. U moet vanaf die datum btw berekenen (en afdragen!) in het land waar uw klant woont. Wonen al uw klanten in een en hetzelfde buitenland? Dan valt de te nemen moeite mee: u schrijft zich dan in als btw ondernemer in dat land. Wonen uw klanten door heel Europa of over de wereld? Dan wordt het lastiger. U moet zich dan principe in elk land in gaan schrijven.

Om u tegemoet te komen, kunt u voor uw Europese klanten gebruik maken van de MOSS-regeling (de Mini One Stop Shop-regeling). Praktisch gezien houdt dit in dat u al uw btw zaken op dit gebied via deze MOSS kunt laten lopen. U hoeft zich alleen bij de MOSS te registreren, en niet in elk afzonderlijk land. Via de MOSS wordt dan de btw aan het juiste buitenland toegerekend.

U kunt zich digitaal inschrijven voor deze regeling via de volgende link verzoek_registratie_nederland_betalen_btw_andere_eu_landen_eu_regeling_ob6012z1fol.pdf

Wij adviseren u dit tijdig (voor 1 januari a.s.) en in overleg met uw eigen CijferMeester te doen. Uw CijferMeester kan u ook inlichten over de precieze details van deze regeling.

Bron: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen_met_het_buitenland/goederen_en_diensten_naar_andere_eu_landen/btw_berekenen_bij_diensten/eu_btw_melding_doen_met_moss