De Belastingdienst komt volgend jaar vaker op bezoek.

De staatssecretaris heeft vandaag bekend gemaakt dat het aantal boekenonderzoeken volgend jaar toe gaat nemen. Tot nu toe is de kans op zo’n onderzoek relatief klein door de beperkte tijd die een belastingambtenaar heeft voor dit controlewerk. Ook de belastingdeurwaarder wordt vaker op pad gestuurd. Mensen met een betalingsachterstand kunnen de deurwaarder nu ook ’s avonds en in het weekend verwachten. Op dit ogenblik heeft de Belastingdienst onvoldoende personeel, maar de staatssecretaris is van plan om zijn afdeling invordering fors uit te breiden. Daarnaast worden kleine vorderingen en loonbeslagen uitbesteed aan commerciële partijen.

Wij vragen ons af of de staatssecretaris deze beloften waar kan maken. Mocht u desondanks bezoek krijgen van de Belastingdienst, dan staan wij uiteraard aan uw zijde.

Bron: Nieuwsbericht 10 december 2012,www.rijksoverheid.nl