Bezwaar aantekenen tegen de erf- en schenkbelasting, zinvol of niet?

Per 1 januari a.s. worden waarschijnlijk de product- en bedrijfschappen opgeheven. Dit betekent een lastenverlichting voor u als ondernemer omdat u dan geen verplichte bijdrage meer aan deze schappen hoeft te betalen. Op dit moment zijn er nog zeventien schappen voor onder meer vee en vlees, detailhandel, akkerbouw en horeca. Deze schappen voeren wet- en regelgeving uit, bijvoorbeeld over productveiligheid. Daarnaast kunnen zij verordeningen uitgeven, campagnes voeren en heffingen opleggen. Een deel van hun takenpakket wordt overgenomen door de overheid, het gaat dan met name over publieke taken. De andere taken van het schap, zoals promotie en voorlichting, mogen de ondernemers zelf regelen.

Bron: Brief Minister Kamp