Bezwaar aantekenen tegen de erf- en schenkbelasting, zinvol of niet?

De laatste tijd verschijnen er in de pers regelmatig berichten die u er op wijzen dat u bezwaar moet aantekenen tegen aanslagen die u voor de erf- en schenkbelasting heeft ontvangen. Wat zit daar nu achter? En waarom zou u dat doen? Hieronder zetten wij de zaak voor u op een rij.

Wanneer u iets erft of geschonken krijgt, moet u daar belasting over betalen. Maar u heeft recht op een vrijstelling, afhankelijk van uw relatie met de schenker of verledene. U hoeft dus niet over het hele bedrag belasting te betalen. Voor bedrijfsvermogen bestaat er een speciale vrijstelling van meer dan € 1 miljoen. De rechter in Breda vindt het onterecht dat u die vrijstelling alleen voor bedrijfsvermogen krijgt. Volgens deze rechter zou – bij wijze van spreken – niemand belasting hoeven te betalen over het eerste miljoen van de erfenis of schenking. Hoewel het nog maar de vraag is of deze uitspraak stand houdt, kunt u proberen mee te liften op het eventuele succes van deze zaak. U kunt dat doen door bezwaar aan te (laten) tekenen tegen uw aanslag erf- of schenkbelasting. Wint u de zaak, dan krijgt u al uw belastinggeld terug. Verliest u de zaak, dan bent u de kosten voor dit bezwaarschrift kwijt.

U kunt uiteraard zelf een bezwaarschrift indienen. U kunt er ook voor kiezen om uw bezwaarschrift in te laten dienen door zogenoemde no-cure no-pay kantoren en stichtingen die regelmatig adverteren in de dagbladen. U bent dan een paar honderd euro aan inschrijfkosten kwijt, en bij winst moet u een percentage (vaak 10%) van uw
terug ontvangen belastinggeld af dragen aan die stichting of dat kantoor. Laat u uw bezwaarschrift indienen door uw CijferMeester, dan betaald u slechts de werkelijke kosten. Uw eventuele winst is helemaal voor u.