Bedrijfsoverdracht? Wacht niet te lang!

Bent u van plan om uw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie? Dan kan het voordelig zijn om snel actie te ondernemen. Op dit ogenblik kunt u namelijk nog gebruik maken van de zeer voordelige bedrijfsopvolgingsregeling.

Deze wordt binnenkort mogelijk fors beperkt. De Rechtbank Breda heeft vorig jaar bepaald dat deze voordelige regeling niet alleen voor bedrijven, maar voor iedereen zou moeten gelden. Omdat bij deze regeling een vrijstelling van meer dan € 1 miljoen geldt, zou dit een forse aanslag op de schatkist opleveren.

Binnenkort hebben de rechters van de Hoge Raad het laatste woord in deze zaak. De adviseur van de Hoge Raad heeft laten weten dat hij deze regeling inderdaad discriminerend vindt. Mocht de Hoge Raad dit advies opvolgen, dan is de kans groot dat deze regeling door de regering fors wordt ingeperkt. Profiteer dus voor het eventueel te laat is!