AOW 2016

AOW 2016

AOW gaat vanaf 2016 sneller omhoog; in 2018 naar 66 jaar en in 2021 naar 67 jaar. In het huidige tempo zou de AOW-leeftijd pas in 2023 op 67 jaar uitkomen. Vanaf 2023 wordt jaarlijks bekeken of de AOW-leeftijd verder omhoog moet. Daarbij wordt gekeken naar de gemiddelde levensverwachting.

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken heeft het wetsvoorstel hiervoor naar de Tweede Kamer gestuurd. Het plan was al aangekondigd in het regeerakkoord. Voor mensen met lage inkomens die door de snelle verhoging van de AOW-leeftijd in financiële problemen komen, is er een tijdelijke overbruggingsuitkering. De overbruggingsregeling staat open voor mensen die voor 2013 al VUT of prepensioen hadden. Zij komen van hun 65e tot het ingaan van hun AOW-leeftijd in aanmerking voor een uitkering op minimumniveau. Voorwaarde is dat hun inkomen niet hoger is dan twee maal het minimumloon (alleenstaanden) of drie maal het minimumloon (samenwonenden).