Aanslag ontvangen? Laat deze tijdig controleren.

Wanneer u een aanslag ontvangt die niet blijkt te kloppen, hebt u maximaal 6 weken de tijd om hiertegen bezwaar aan te tekenen. Zorg daarom dat u elke aanslag tijdig laat controleren door uw CijferMeester.

Wat is het verschil tussen op tijd en net te laat bezwaar aantekenen? In een aantal recente uitspraken onderstreept de rechter het belang hiervan

Op tijd?

Tekent u op tijd bezwaar aan, dan neemt de inspecteur uw bezwaarschrift in behandeling. Is hij van plan om uw bezwaar af te wijzen, dan heeft u het recht om door een andere ambtenaar gehoord te worden. Dit betekent dat u uw bezwaar mondeling mag toelichten. Wijst de inspecteur uw bezwaar desondanks af, dan kunt u uw zaak laten beoordelen door middel van een beroepsprocedure bij een onafhankelijke rechter. Krijgt u geheel of gedeeltelijk gelijk in bezwaar of beroep? Dan hebt u recht op een tegemoetkoming in de kosten van deze procedure. De rechter heeft onlangs bepaald dat u zelfs een vergoeding kunt krijgen voor een telefonische hoorzitting.

Te laat?

Bent u te laat met uw bezwaar, dan gaat de inspecteur desondanks serieus op uw klachten in. U krijgt dan een zogenoemde ambtshalve uitspraak. Wijst hij uw bezwaar af, dan krijgt u niet de gelegenheid om de rechter inhoudelijk naar uw zaak te laten kijken. De rechter zal alleen beoordelen of u inderdaad te laat was en, zo ja, of u daar iets aan kon doen of dat er sprake was van overmacht. Stuurt de inspecteur u per ongeluk een ‘echte’ uitspraak in plaats van een ambtshalve, dan wil dat niet zeggen dat de rechter toch inhoudelijk op uw zaak in gaat, zo is onlangs nog maar eens benadrukt door de rechter. Een andere rechter oordeelde dat u, wanneer u van mening bent dat u buiten uw schuld te laat bent met uw bezwaar, wel een toelichting moet geven op dit standpunt. Doet  u dat niet, dan gaat de rechter ook niet nader in op uw stelling.

Kortom, wanneer u niet tijdig bezwaar aantekent, verspeelt u veel rechten. Vanzelfsprekend is uw CijferMeester u graag behulpzaam bij uw bezwaar.

Bronnen:

HR 1/6/12 nr. 11/04661, LJN BW7081

Rechtbank Den Haag, 6/4/12, nr. 11/2530

Rechtbank Breda 23/3/12 nr. 10/2016

HR 1/6/12 nr. 11/04482