Tweede kamer neemt 7 moties aan inzake wet DBA

Tijdens de vergadering van dinsdag 4 oktober 2016 heeft de Tweede Kamer zeven moties aangenomen inzake de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). De Tweede Kamer wil onder andere een kortere doorlooptijd voor de beoordeling van modelovereenkomsten en uiterlijk half december een besluit over de voortgang van de wet.

In de moties inzake de Wet DBA wordt de regering verzocht om:

  • de doorlooptijd die de Belastingdienst nodig heeft om een modelovereenkomst te beoordelen (nu negen weken) te verkorten;
  • uiterlijk 19 december 2016 de eindrapportage van de commissie beoordeling modelovereenkomsten te sturen en op dat moment ook een besluit nemen over voortgang van de Wet DBA;
  • bij de toetsing van modelovereenkomsten de volledige ruimte die de wet biedt te gebruiken en het toetsingskader DBA hiermee in lijn te brengen;
  • in sectoren waar nog onzekerheid is duidelijk te maken en zekerheid te verschaffen dat elke opdrachtgever en zelfstandige die volgens een goedgekeurde modelovereenkomst werkt, is gevrijwaard van naheffingen;
  • de knelpunten die uit het meldpunt arbeidsmarkteffecten Wet DBA blijken voortvarend op te lossen;
  • de reeds door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst voor zelfstandige pakketbezorgers van PostNL te heroverwegen;
  • na de transitieperiode van de Wet DBA stapsgewijs met handhaving aan te vangen en daarbij voorrang te geven aan de pakketbezorgingssector en de medisch specialisten.

Bron: Taxence

wet DBA