Betalingstermijn langer dan 60 dagen ten einde

Grote ondernemingen kunnen vanaf 1 juli 2017 geen langere betalingstermijn dan 60 dagen overeenkomen met midden- en kleinbedrijf en zelfstandig ondernemers als leverancier of dienstverlener.

Overeenkomsten met betalingstermijnen van langer dan 60 dagen worden nietig verklaard. De betalingstermijn wordt van rechtswege omgezet in een betalingstermijn van 30 dagen. Als de afnemer de factuur pas na 30 dagen betaalt, is van rechtswege wettelijke handelsrente verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt.

Mkb-bedrijven zijn bedrijven waarvan de waarde van de activa niet meer is dan € 20.000.000 en de netto-jaaromzet minder is dan € 40.000.000. Er werken niet meer dan 250 werknemers.

CijferMeester betalingstermijn