Werkkostenregeling voor DGA.

Werkkostenregeling biedt onverwacht voordeel voor DGA.

Als directeur/aandeelhouder van een bedrijf, bent u verplicht zichzelf een gebruikelijk loon uit te betalen. Dit loon is afhankelijk van uw functie en uw bedrijfsvoering, maar het jaarlijkse basisbedrag is dit jaar bijvoorbeeld vastgesteld op € 44.000.

Het gebruik van de sinds 1 januari verplichte werkkostenregeling (wkr), biedt een onverwacht voordeel ten opzichte van de vroegere regeling voor vergoedingen en verstrekkingen. Deze oude vergoedingen en verstrekkingen tellen namelijk niet mee als gebruikelijk loon, terwijl de nieuwe vergoedingen en verstrekkingen dit vaak wel doen. Voor de duidelijkheid: bij een vergoeding krijgt u bepaalde kosten van uw werkgever vergoedt, terwijl u bij een verstrekking bepaalde zaken (bijvoorbeeld een telefoon) van uw werkgever krijgt. Is er fiscaal een ‘gerichte vrijstelling’ voor deze vergoeding of verstrekking? Dan telt het bedrag van deze vergoeding of verstrekking mee als gebruikelijk loon. Per saldo hoeft uw werkgever u dan ook minder loon uit te keren dan zonder deze regeling het geval zou zijn. Dit kan u (en uw bv) een aardige belastingbesparing opleveren. Wilt u weten of u ook aanspraak kunt maken op dit voordeel? Neem dan contact op met uw CijferMeester.