Ook gebruikelijk loon voor oud-aandeelhouder

De zogenoemde gebruikelijk loonregeling verplicht een bv om minimaal een bepaald bedrag aan loon uit te betalen aan een werknemer (meestal de directeur) die minimaal 5% van de aandelen in die bv bezit. De hoogte van dit gebruikelijk loon hangt van de omstandigheden af.

Meer weten? zoek een Vestiging bij u in de buurt.

Geen aandelen in bv

Bezit u geen aandelen in een bv, dan is die regeling niet van toepassing. Logisch, nietwaar? De rechter denkt hier anders over, zo blijkt uit een recente uitspraak. In dit geval gaat het om een oud-aandeelhouder van een bv. Na verkoop van zijn aandelen bleef hij werkzaam bij de bv. Hij bleef zich actief bemoeien met het bedrijf waarvan zijn broer nog aandelen bezat.

Gebruikelijk loonregeling van toepassing

De inspecteur en de rechter stellen zich daarom op het standpunt dat ook in dit geval de gebruikelijk loonregeling van toepassing is. U bent dus gewaarschuwd. Let wel: de oud-aandeelhouder kan nog cassatie aantekenen tegen deze uitspraak, dus wellicht is het laatste woord hier nog niet over gezegd.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12 januari 2016