Meer risico’s bij verkoop bedrijf

Wanneer u van plan bent om uw bv te verkopen, of wanneer u zojuist uw bv verkocht heeft, houd dan rekening met een uitbreiding van uw aansprakelijkheid. Deze uitbreiding is ingegaan op 15 september jl., Prinsjesdag.

Meer weten? zoek een Vestiging bij u in de buurt.

Wanneer loopt u risico?

Verkoopt u een bv met zogenoemde stille of fiscale reserves, dan is het mogelijk dat de nieuwe eigenaar uw bv vlak na de verkoop leeghaalt. Wanneer de bv hierdoor niet in staat is haar belastingen te betalen, heeft de Belastingdienst de mogelijkheid om u persoonlijk aansprakelijk te stellen voor deze belastingschulden. De mogelijkheden van de Belastingdienst zijn op 15 september flink uitgebreid. Zo bent u in het vervolg – grofweg – zonder meer aansprakelijk wanneer dit binnen een half jaar na verkoop gebeurt, ook al had u dit bij verkoop niet kunnen weten.

Oplossing?

Bezint eer gij begint is in dit geval een goed motto. Wij adviseren u de koper van uw bv heel goed te screenen. Daarnaast is het verstandig van de koper een bankgarantie te vragen ter grootte van de belasting die verschuldigd is over deze stille of fiscale reserves.

Bron: artikel 40 Invorderingswet (het nieuwe lid 6).