Maart? Denk aan de deadlines!

De belastingwet luistert nogal nauw. Vaak kunt u alleen maar gebruik maken van bepaalde voordelen wanneer u zich aan de deadlines houdt. Dat de aangifte inkomstenbelasting voor 1 april ingeleverd moet zijn, weet bijna iedereen. Bent u cliënt bij ons, dan hebt u overigens meestal (veel) langer de tijd om uw aangifte in te leveren.

Andere deadlines zijn echter onverbiddelijk. Wanneer u uw onderneming in wilt brengen in een bv, dan kan dat bijvoorbeeld met en zonder belastingheffing, ook wel ruisend en geruisloos genoemd. Hebt u vastgelegd dat u uw onderneming per 1 januari 2013 geruisloos in uw bv wilt onderbrengen, dan kan dat alleen maar als deze bv uiterlijk in maart 2014 is opgericht. Wilt u uw onderneming ruisend in de bv inbrengen, dan kan dat nog per 1 januari 2014, maar dan moet u ook in maart actie ondernemen. Hebt u meer dan één bv en wilt u per 1 januari 2014 een zogenoemde fiscale eenheid aangaan tussen deze bv’s? Dan moet u ook uiterlijk deze maand in actie komen. Neem in deze gevallen zo snel mogelijk contact met ons op, zodat wij u kunnen helpen om deze deadlines te halen.