Gebruikelijk loon 2015

Gebruikelijk loon 2015

Wanneer u bij uw eigen bv werkt, moet u zichzelf een zogenoemd gebruikelijk loon betalen. De regels voor dit gebruikelijk loon worden per 1 januari verscherpt. Zo mag u in principe niet minder verdienen dan de meest verdienende werknemer binnen uw concern. Deze regeling geldt nu ook al, maar het was de bedoeling om meer bv’s onder het begrip ‘ concern’ te laten vallen.

Zo zou een bv al tot uw concern behoren wanneer (een van) uw bv(’s) 5% van de aandelen in deze bv bezit. Dit terwijl nu nog een derde van de aandelen vereist is. Wanneer een van uw bv’s bij wijze van spreken 5% aandelen in Facebook zou bezitten, zou uw gebruikelijk loon aanzienlijk hoger worden. U had weliswaar de mogelijkheid om bewijs te leveren dat voor uw werkzaamheden een lager loon gebruikelijk is, maar daarmee werd u toch met extra werk (en risico’s) opgezadeld.

Het goede nieuws is dat het Belastingplan 2015 door de Tweede Kamer is aangepast. Deze voor u nadelige uitbreiding van het concern behoort daarmee tot het verleden.