Faillissement en gevolgen voor de bestuurder

Uiteraard hoopt u nooit dat uw bedrijf failliet zal gaan, maar wat als de situatie zich toch voordoet? Laten we eens kijken wat de gevolgen zijn van een faillissement voor de bestuurder van uw bedrijf.

Onbevoegd bij faillissement

Als uw bedrijf failliet is verklaard, is de bestuurder ervan automatisch beschikkingsonbevoegd. Zijn er bijvoorbeeld een aantal producten gemaakt voor een klant en zijn deze goederen nog niet uitgeleverd, dan mogen ze ook echt niet meer uitgeleverd worden. De bestuurder mag ook geen overeenkomsten namens zijn bedrijf meer aangaan.

Administratieplicht

Hoewel er sprake is van een faillissementssituatie en de bestuurder dus beschikkingsonbevoegd is, betekend dat allerminst dat hij geen bestuurder meer is. Als bestuurder van het failliete bedrijf is en blijft hij verantwoordelijk voor de administratie. Let op: de administratieve bewaarplicht van zeven jaar, uitzonderingen daargelaten, geldt voor, tijdens en na (het uitspreken) van het faillissement.

Inlichtingen

De bestuurder van het bedrijf is verplicht om inlichtingen te verschaffen aan de curator en de rechter-commissaris, zo vaak hij daartoe wordt opgeroepen, aldus artikel 105 van de Faillissementswet. Niet nakomen van deze inlichtingenplicht is zelfs strafbaar gesteld in artikel 194 van het Wetboek van Strafrecht. In de praktijk zal de curator, zeker in het begin, de nodige vragen stellen. Vergeet niet dat de curator niet op de hoogte is van de exacte situatie van uw bedrijf. Dit zal hij (met het oog op een eventuele doorstart) dan ook zo snel mogelijk willen veranderen. Als het boekenonderzoek heeft plaatsgevonden, zijn er vrijwel altijd vragen te stellen aan de bestuurder. Dat is ook een moment dat de inlichtingenplicht om de hoek komt kijken.

Faillissementswet

Als een bestuurder zich niet houdt aan de inlichtingenplicht, kan de curator de rechter-commissaris verzoeken hem op te roepen om voor de rechtbank te verschijnen. Als de bestuurder ook hier geen gehoor aan geeft dan kan de curator, op grond van artikel 87 van de Faillissementswet, de rechtbank verzoeken de bestuurder van het failliete bedrijf in verzekerde bewaring te stellen. Dit heet ook wel ‘faillissementsgijzeling’. Artikel 91 van de Faillissementswet bepaalt dat de gefailleerde tijdens het faillissement zijn woonplaats niet zonder toestemming van de rechter-commissaris mag verlaten.

Aansprakelijkheid

Als er naar het oordeel van de curator sprake is van onbehoorlijk bestuur, is het mogelijk dat de bestuurder van het failliete bedrijf daarvoor aansprakelijk wordt gesteld. In de meeste gevallen zal dat door de curator worden gedaan, maar een schuldeiser of de Belastingdienst kan dat ook doen.