Extra financiering voor het MKB

Het MKB is de banenmotor van Nederland met 3,1 miljoen voltijdsbanen. Daarnaast is het Midden- en Kleinbedrijf in 2015 weer gegroeid en behaalde een omzet van 871 miljard euro. Dat blijkt uit de Staat van het MKB waarvan het jaarbericht door het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering is gepubliceerd. Minister Kamp van Economische Zaken maakte tegelijkertijd op de Dag van de Ondernemer bekend dat er met twee nieuwe aanbieders van MKB-financiering garantieovereenkomsten worden gesloten met een gezamenlijke waarde van circa 35 miljoen euro.

Volgens minister Kamp hebben middelgrote- en kleine bedrijven Nederland de laatste jaren geholpen om sterker uit de crisis te komen. Veel bedrijven in het MKB lopen voorop in innovatie. ”Door als overheid extra financiering te ondersteunen, kunnen bedrijven blijven innoveren en inspelen op kansen die bijvoorbeeld digitalisering biedt. Voor het MKB is het cruciaal dat er naast kredieten van banken ook alternatieve mogelijkheden voor financiering zijn. Dat willen we met deze garantieovereenkomsten ondersteunen.”

Garantieovereenkomsten

De eerste garantieovereenkomst betreft een fonds van FundIQ ter waarde van ruimt 31 miljoen euro voor het verstrekken van achtergestelde leningen aan het Nederlandse MKB. Ondernemers met een beperkte zekerhedenbasis kunnen dan toch financiering krijgen. Het fonds richt zich op ondernemers met een kredietbehoefte van € 250.000 tot 2,5 miljoen euro. De tweede overeenkomst van 4 miljoen euro wordt afgesloten met DBS2 factoring, dat via debiteurenfinanciering de volledige facturatie voor het MKB verzorgt. Ook zzp’ers komen hiervoor in aanmerking. Met debiteurenfinanciering krijgen ondernemers hun facturen sneller en zonder risico’s voor oninbaarheid betaald.

CijferMeester financiering

 

Bron: Rijksoverheid