Directeur aansprakelijk voor btw-schuld bv.

Vormt u als directeur-grootaandeelhouder een btw fiscale eenheid met uw bv? Dan kan de Belastingdienst u ook persoonlijk aansprakelijk stellen voor de btw schulden van uw bv. De Hoge Raad heeft onlangs bepaald dat deze aansprakelijkheid boven uw hoofd blijft hangen, ook al bent u in werkelijkheid niet meer verbonden met deze bv. Eerdere rechters die oordeelden dat u niet bang hoefde te zijn voor deze aansprakelijkstelling wanneer u op papier wel, maar in de praktijk geen eenheid met uw bv vormde, zijn hierdoor in het ongelijk gesteld.

U komt pas van uw persoonlijke aansprakelijkheid af wanneer u hiervoor een officieel verzoek indient bij uw inspecteur. Bent u in het verleden een fiscale eenheid aangegaan met uw bv omdat dat toentertijd fiscaal heel aantrekkelijk was? Neem dan contact op met uw CijferMeester om te laten beoordelen of dit nog steeds voordelig voor u is, of dat u er beter aan doet om de beschikking in te trekken.

Bron: HR 9 november 2012, 11/03524, LJN BU7276