DGA moet bv dividendbelasting laten betalen

Een bv kan aan zijn directeurgrootaandeelhouder (dga) dividend uitkeren. Dit is uiteraard belast. De bv kan de dividendbelasting alvast inhouden en afdragen. Dit kan de dga dan verrekenen in zijn aangifte inkomstenbelasting. De inspecteur zal de verrekening echter afkeuren als de dga de enige bestuurder was en de bv de dividendbelasting helemaal niet heeft betaald.

In een rechtszaak voor Gerechtshof Amsterdam ging het om een dga die een netto dividenduitkering van zijn bv had gekregen. Zijn bv had de verschuldigde dividendbelasting echter niet betaald en de inspecteur corrigeerde daarom de aangifte inkomstenbelasting van de dga. Die stapte daarop naar de rechter.

Enig aandeelhouder en bestuurder

De dga was echter bestuurder en enig aandeelhouder en had volgens de inspecteur moeten weten dat de bv dit bedrag niet had afgedragen. De rechter was het eens met de inspecteur. De dga beriep zich nog op goede trouw: hij stelde dat hij erop vertrouwde dat de bv de dividendbelasting zou afdragen. Bovendien voerde hij aan dat de bv zeker de bedoeling had om de verschuldigde belasting te betalen. Dit kon het hof echter niet overtuigen. Aangezien de dga de enige aandeelhouder en bestuurder was, had hij moeten weten dat zijn bv de belasting niet had betaald. Daarom draaide hij in privé alsnog op voor de dividendbelasting.

Bron: de Rechtspraak 

CijferMeester